História predpisu 5/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.02.1971 - 31.08.2009