História predpisu 49/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1971 - 30.09.1980