História predpisu 47/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.07.1971 - 10.03.1983