História predpisu 45/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.07.1971 - 31.12.1972