41/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
OPATŘENÍ
Ministra spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 14. května 1971,
kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů
V důsledku splnění podmínek uvedených v ustanovení čl. I odst. 1 ústavního zákona č. 52/1970 Sb., o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů, skončí dnem 31. května 1971 dosavadní volební období soudců obvodního soudu pro Prahu 10, okresních soudů v Táboře, pro Plzeň-jih a v Chrudimi.
Náměstek ministra: Dr. Kejzlar v. r.