História predpisu 40/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1971 - 31.12.1971