História predpisu 36/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.1971 - 31.12.2012