História predpisu 33/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1971 - 27.08.1990