História predpisu 31/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.05.1971 - 29.09.2000