História predpisu 30/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.05.1971 - 02.11.1977