História predpisu 3/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.02.1971 - 31.12.1975