História predpisu 26/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.1971 - 31.03.1975