História predpisu 20/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1971 - 31.03.1989