17/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
OPATŘENÍ
Ministra spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 27. ledna 1971,
kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě
V důsledku splnění podmínek uvedených v ustanovení čl. I odst. 1 ústavního zákona č. 52/1970 Sb., o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů, skončí dnem 31. ledna 1971 dosavadní volební období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě.
Ministr: Dr. Němec v. r.