História predpisu 163/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1971 - 31.12.1978