História predpisu 161/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.12.1971 - 31.03.1990