História predpisu 151/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1972 - 31.08.1996