150/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
USNESENÍ
České národní rady
ze dne 7. prosince 1971
o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
Česká národní rada
schvaluje
zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 24. listopadu 1971 č. 126/1971 Sb., o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni.
Erban v. r.