História predpisu 15/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.03.1971 - 30.06.1998