História predpisu 149/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1972 - 14.10.1990