História predpisu 142/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1972 - 30.06.1991