História predpisu 135/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1971 - 31.12.1982