História predpisu 130/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1971 - 30.09.1976