13/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
OPATRENIE
ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 8. februára 1971,
ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov
V dôsledku splnenia podmienok uvedených v čl. I ods. 1 ústavného zákona č. 52/1970 Zb. o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov sa skončí 28. februára 1971 doterajšie volebné obdobie sudcov na týchto súdoch:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Okresný súd v Dunajskej Strede
Okresný súd v Galante
Okresný súd v Komárne
Okresný súd v Leviciach
Okresný súd v Nových Zámkoch
Okresný súd v Senici
Okresný súd v Trenčíne
Okresný súd v Trnave
Okresný súd v Banskej Bystrici
Okresný súd v Čadci
Okresný súd v Dolnom Kubíne
Okresný súd v Liptovskom Mikuláši
Okresný súd v Lučenci
Okresný súd v Martine
Okresný súd v Považskej Bystrici
Okresný súd v Prievidzi
Okresný súd v Rimavskej Sobote
Okresný súd vo Veľkom Krtíši
Okresný súd vo Zvolene
Okresný súd v Žiari nad Hronom
Okresný súd v Žiline
Okresný súd v Bardejove
Okresný súd v Humennom
Okresný súd Košice - vidiek
Okresný súd v Poprade
Okresný súd v Prešove
Okresný súd v Rožňave
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi
Okresný súd v Starej Ľubovni
Okresný súd vo Svidníku
Okresný súd v Trebišove
Okresný súd vo Vranove nad Topľou
Minister:
Dr. Király v. r.