História predpisu 128/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1971 - 23.11.1990