História predpisu 120/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1971 - 31.12.1975