História predpisu 12/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.03.1971 - 04.04.1989