História predpisu 118/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1971 - 08.08.1991