História predpisu 116/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.10.1971 - 31.12.1991