História predpisu 109/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.10.1971 - 31.12.1975