História predpisu 87/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1970 - 31.12.1984