História predpisu 76/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1970 - 31.08.1994