História predpisu 70/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.07.1970 - 30.06.1990