História predpisu 61/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1970 - 30.06.1980