História predpisu 60/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.06.1970 - 30.06.1975