História predpisu 54/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.06.1970 - 31.10.1993