História predpisu 41/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.04.1970 - 30.09.1972