História predpisu 29/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1970 - 31.12.1982