História predpisu 27/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1970 - 30.11.1970