História predpisu 24/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1970 - 01.01.1971