História predpisu 23/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1970 - 30.06.1975