História predpisu 156/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1971 - 31.08.1979