História predpisu 121/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1971 - 31.01.1991