História predpisu 12/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.02.1970 - 30.11.1984