História predpisu 11/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.02.1970 - 31.12.1984