História predpisu 106/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.1970 - 01.01.1972