História predpisu 102/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.1970 - 31.12.1971