História predpisu 99/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.08.1969 - 31.12.1969