História predpisu 94/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.08.1969 - 22.05.1994