História predpisu 92/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.08.1969 - 10.04.1996